Kjøpsbetingelser

Gyldighet

Våre kjøpsbetingelser gjelder for alle ordrer, såfremt ikke andre betingelser er skriftlig avtalt.

Priser

Alle priser er oppgitt ekskl. frakt. Charge Supply AS kan endre priser ved endrede leverandørpriser, tollsatser, avgifter og valutakurser. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner.

Bestilling

Bestilling kan gjøres via vår nettbutikk, på telefon 22 99 90 00 eller e-post post@chargesupply.no. Ordrebekreftelse med planlagt leveringsdato sendes kunde via e-post.

Leveringsbetingelser

Varene leveres ex works vårt lager og sendes med Posten – Bedriftspakke på dør, Posten – Bedriftspakke Ekspress 0900 eller hentes i våre lokaler. Annen leveringsmåte kan avtales.

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelse etter kredittgodkjenning er netto pr. 10 dager når annet ikke er avtalt. Ved forsinket betaling belastes gjeldende forsinkelsesrente. I tillegg vil kunden bli belastet med et purregebyr på kr. 65,-.

For kunder som ikke blir kredittgodkjent, gjelder forhåndsbetaling.

Salgspant

Charge Supply AS har salgspant i levert vare inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Garanti, reklamasjon og mangler

Varene leveres med 12 mnd garanti hvis annet ikke er oppgitt. Charge Supply AS garanterer varen mot fabrikasjonsfeil og/eller materialfeil i henhold til produsentens garantibestemmelser.

Ved feil eller mangler på levert vare som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kunden, må dette reklameres innen 10 virkedager etter varemottak. Feil eller mangler som først kan bli oppdaget etter montering eller installasjon, må reklameres straks de blir oppdaget. Charge Supply AS vil etter eget valg og for egen kostnad enten rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag.

Reklamasjoner etter utløpt garantiperiode bekostes i sin helhet av kunde. Ved all retur skal ferdig utfylt returskjema følge varen. Returfrakt belastes kunde, mens Charge Supply AS betaler frakt av reparert vare eller erstatningsvare. Vare uten medfølgende returskjema, vil ikke bli behandlet.

Retur

Retur av kjøpt vare kan kun foretas etter avtale med Charge Supply AS og skjer for kundens regning og risiko. Varen må returneres i originalemballasje. Ved manglende eller ødelagt emballasje eller ved ikke komplett vare, vil kunde bli belastet særskilt. Vare som ikke lagerføres eller som er spesialbestilt, tas ikke i retur uten særskilt avtale om fakturering.

Erstatningsansvar

Charge Supply AS tar ikke ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap som kan oppstå på grunn av feil på vare eller forsinket leveranse.  Et eventuelt erstatningsansvar kan kun omfattes av direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet fra Charge Supply AS, og omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, tap av fortjeneste ved videresalg eller andre former for konsekvenstap. Ansvaret er uansett begrenset oppad til den leverte varens verdi.

Tvister

Tvister under denne avtalen skal såvidt mulig løses av partene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk lov ved de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting.